Make your own free website on Tripod.com

    

 

Sektor Free For All Link

Daftarkan links laman web anda. Syarat-syarat mudah ! Anda dimestikan memiliki sekurang-kurangnya satu muka surat dan tidak kurang dari 5 jenis hiasan desktop, boleh di download, Pastikan ia menepati tajuk dibawah sahaja ! (ada Editor pick)

Tajuk: Desktop

Sila "Reload/Refresh" browser anda selepas mendaftar. (biasanya pengeditan saya lakukan 2-3 bulan sekali)


There are 0 Links on this Page.
A link was last added at 00:00:00 PM on Sunday, July 30, 1995 MDT
Tajuk:
URL:
Seksyen pilihan:
*

Pilihan1 = icon                                                                Pilihan2 = skin

Pilihan3 = screen saver                                                    Pilihan4 = wallpaper

Pilihan5 = cursor                                                             Pilihan6 =  screen startup

Pilihan7 = selain dari diatas

Note:- hanya untuk yang berkaitan dengan tajuk (   ) sahaja ! download ! berbahasa malaysia sahaja !

Quick Jump:
[ Pilihan1 | Pilihan2 | Pilihan3 | Pilihan4 | Pilihan5 | Pilihan6 | Pilihan7 ]


Pilihan1(icon)


Pilihan2(skin)


Pilihan3(screen saver)


Pilihan4(wallpaper)


Pilihan5(cursor)


Pilihan6(screen startup)


Pilihan7(selain dari diatas)


Script yang best ini diambil di laman Matt's Script Archive.